יום שישי, 9 במרץ 2018

כבוד ה' וכבוד האדם God's Glory and Human Dignity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, לקראת סוף הפרשה המסיימת את ספר שמות, נאמר: "וכבוד ה' מלא את המשכן". פרשנים רבים התייחסו למושג "כבוד ה'", אך אולי אם "דברה תורה בלשון בני אדם" ועלינו להבין את הכתוב ולתת לו משמעות רלוונטית עבורנו, ניתן לראות ב"כבוד הבריות", באופן בו אנחנו מתייחסים לכל אדם שנברא בצלם אלהים את אחד הביטויים העיקריים של כבוד ה'. ואולי מזמינה התורה אותנו למלא את משכנותינו (הפרטיים והחברתיים) בכבוד הבריות, כל בני האדם (ללא הבדל דת, מגדר , לאום וצבע עור) שהוא כבוד ה'.
שבת שלום 
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
  להרחבה ולהעמקה: : 
http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2009/03/blog-post_14.html?spref=fb

וןנתתי לכם לב חדש ((מתוך ההפטרה לפרשת פרה, ביחזקאל לו)
https://www.youtube.com/watch?v=pl11dlRMFR4
Dear Family and Friends,

The Book of Shemoth (Exodus) reaches its end; 
At the end of the Torah section we'll read tomorrow: " The cloud covered the Communion Tent, and God's glory filled the Tabernacle". God's Glory as possibly perceived may also be "Human Dignity" and maybe the Torah invites us to fill our "Tabernacle", our individual  and collective Sanctuary with "G-d's Glory", aka Human Dignity, respect for every Human Being  - Tzelem Elohim.  
Shabbat Shalom 
Pinchas, Tzippie and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com 
  Read more on this topic:
  http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/02/where-is-place-of-his-glory-pinchas.html?spref=fb   

וןנתתי לכם לב חדש ((מתוך ההפטרה לפרשת פרה, ביחזקאל לו)
https://www.youtube.com/watch?v=pl11dlRMFR4

אין תגובות: