יום חמישי, 25 ביולי 2019

נדרים - Vows

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשת "מטות" שנקרא השבת, מצווה עלינו התורה לקיים את נדרינו, כלומר לחשוב היטב על מוצא פינו ועל ההתחייבויות שאנחנו לוקחים על עצמנו.חכמים מקדישים לנושא זה מסכת שלמה במשנה ובתלמודים. זוכר אני לטובה ובערגה לימוד הפרק הראשון במסכת זו אצל הרב משה יונה הלוי צווייג, רב הקהילה באנטוורפן, העיר בה נולדתי , בהיותי בערך בן 15. הרב צווייג זצ"ל היה שילוב נדיר של יהודי גליצאי, חריף, חסיד בלז שחבש שטריימל בבית המדרש בשבתות  וצילינדר בבית הכנסת הגדול, בעל חוש הומור,פתוח ומשכיל. לצערי ולצערם של רבים, הוא הלך לעולמו בגיל צעיר.
אחת ההלכות המובאות בתחילת פרשת מטות  מאפשרת לבעל להפר את נדרי אשתו. חז"ל מצמצמים את הנדרים שבכוחו להפר, אך דומני שאם ניקח בחשבון שהתורה מדברת אל חברה פטריארכלית, ואם נרצה "לדרוש" את הדברים כדי שיהיו רלוונטיים ומשמעותיים לחברה שוויונית,  הרי ניתן לראות כאן אמירה חשובה, הפועלת בכמה כיוונים ומישורים; אף אחד מאיתנו אינו חי במנותק מסביבתו וכאשר הוא רוצה לקחת על עצמו אחריות העשויה להשפיע על סביבתו הקרובה, עליו לקחת בחשבון את ההשלכות של התחייבות זו. האם יש  בכך סכנה להגבלת הצמיחה האישית? דומני שיש כאן אולי בעיקר הזמנה לדיאלוג, לדו-שיח, לשיתןף.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com  
"זכרתי לך חסד נעורייך" (מתוך ההפטרה לפרשת מטות- ירמיהו פרק ב)  - בביצוע מרדכי בן דוד (בהגייה אשכנזית) 


Dear Family and Friends,
The section we'll read tomorrow starts with the issue of vows :"nedarim" in Hebrew. We all know that  Yom Kippur starts with the "Kol Nidrey" prayer, considered by all Jews in the world as the most solemn moment in the year.
Maybe this teaches us that our tradition relates very seriously to commitments, to words, and encourage us to be very careful about what we say. We all know what happens when "newspeak" becomes common practice among politicians and media, but maybe it also teaches us that when people talk to each  and listen to each other honestly, they stop killing each other. 
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
זכרתי לך חסד נעורייך" (מתוך ההפטרה לפרשת מטות- ירמיהו פרק ב)  - בביצוע מרדכי בן דוד (בהגייה אשכנזית) 

-- 
פשבן

אין תגובות: