יום רביעי, 29 באפריל 2009

ברכה ליום העצמאות תשס"ט

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

אנחנו זוכים לחגוג היום את 61 שנות קיומה של מדינת ישראל.

האם היא מגשימה את כל חלומותינו ומאוויינו? האם "לנער הזה התפללנו"? מהי משמעותה ברצף ההיסטורי של העם היהודי? של האנושות כולה?

דומני שאין באפשרותנו לתת תשובה חיובית או מספקת לכל השאלות האלו, וברור שהדרך ליציאה מן הגלות או להוצאת הגלות מאיתנו עדיין ארוכה. היציאה ממצרים נעשתה בן לילה, אבל לקח לבני ישראל 40 שנה להגיע לארץ המובטחת.

כל זה אינו צריך למנוע מאיתנו לשמוח על מה שבכל זאת קיים: החופש שניתן לנו לקחת אחריות על חיינו. חירות זו הוא ברכה אך גם אתגר. מי יתן שנוכל לעמוד בו בהצלחה.

חג שמח לכולכם


Dear Friends and Family,

Today we are celebrating 61 years of Independence. Is this the State we dreamt about? Are we evaluate its importance in the historical continuum of the Jewish People or of mankind?

I guess we aren't able to answer all these questions positively and the path of liberation may be longer ; even the Exodus lasted 40 years until the Jewish People reached the "Promised Land".

All this doesn't change the fact that we can rejoice what has been achieved already: the freedom to assume responsibility over our lives. This liberty is a blessing, but also a challenge. Let us hope (and pray) to be strong enough to assume that challenge.

Chag Sameach to all,

אין תגובות: