יום שלישי, 7 בספטמבר 2010

יום הדין


אחד השמות המסורתיים של ראש השנה, אם כי אינו מוזכר במקורותינו הקדומים, הוא "יום הדין"; שם זה מוזכר בספרות ההלכה, בפיוטים (בפיוט 'ונתנה תוקף' למשל) ובהגות. מקור הרעיון הוא במשנה ראש השנה (א, ב) בה נאמר שבראש השנה (א' בתשרי) "כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון". בתלמוד מובאת גם דעה האומרת שהאדם נידון בכל יום, ואפילו בכל שעה.

יתכן שמושג ה"דין" נועד לפתֵח אצלנו תודעה של ענווה, כדי שנבין שחלק מהדברים החשובים באמת (החיים והמוות) אינם בשליטתנו ואולי לצורך כך אנחנו מוזמנים להתבונן בצורה אינטנסיבית בראש השנה בחוויית היותנו נידונים.

שתהיה שנה טובה לכולנו


Dear Family and Friends,

In our Tradition, Rosh HaShana is the "Day of Judgment"; this tradition has its roots in the Mishna.

Maybe this concept of Judgment teaches us humility, by reflecting intensively on the idea that many important events (like life and death) are beyond our control.

Shana Tova and best wishes to all,


http://pinchaspeace.blogspot.com

אין תגובות: