יום שישי, 17 בספטמבר 2010

מתירים להתפלל עם העבריינים

את תפילות יום הכיפורים אנחנו מתחילים בתפילת "כל נדרי. לתפילה זו שאין לה כל משמעות הלכתית אנחנו אומרים את המשפט: "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים".

יתכן שהפתיחה הזו נועדה ליצור אווירה של הסרת מחיצות, של סליחה המטהרת אותנו והמכינה אותנו ליום המיוחד הזה.

שביום הכיפורים הזה נשכלל את יכולתנו לסלוח ולבקש סליחה.

שיהיה לכולנו יום טוב, משמעותי ומטהר.Yom Kippur starts with "Kol Nidrei" – a prayer without any Halachic meaning and status. Just before starting Kol Nidrei, we include and invite all people to join our prayers, without paying attention to their level of "frumkeit".

Probably this introduction helps us creating an open atmosphere, an atmosphere of forgiveness and purification.

Let this Yom Kippur be an opportunity to enhance our capacity to ask forgiveness and to forgive.

אין תגובות: