יום שישי, 12 בנובמבר 2010


" מלאכי אלוהים" עולים ויורדים ב"סולם יעקב" , ה"מוצב ארצה וראשו מגיע

השמימה" . ואולי לכולנו יש רגעים של התעלות, בהם אנחנו עולים לכיוון "השמים", אל עבר פסגות", אך לעתים, אחרי אותה עלייה , יש גם ירידה.

אך , יתכן שירידה זו הכרחית כדי לא לאבד את הקשר עם "הארץ , או כדי להביא קצת מה"שמים לארץ".

שבת שלום"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)

Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth

Shabbat Shalom to All,

אין תגובות: