יום חמישי, 18 בנובמבר 2010

על ניצחון בדמונים


יעקב נעדר מביתו למעלה מ 20- שנה ועם חזרתו הוא מתכונן למפגש עם עשו אחיו,

ממנו ברח. את אחיו הוא עזב פגוע וכועס ומטבע הדברים המפגש המחודש איתו

מעורר פחד וחרדה.

אך, לפני המפגש, הוא פוגש "איש" " - שלפי המדרש הוא "שרו של עשו", ואולי

מדובר במעין "רוח רפאים" הרודפת את יעקב .

יעקב נאבק ב"איש" ואף מנצח אותו ולאחר מכן , פוגש את אחיו "פנים אל פנים".

ואולי ניתן ללמוד מזה שכדי לראות את ה"אחר " כאדם ולפגוש אותו "פנים אל

פנים", עלינו להתגבר על הדימוי הדמוני שיש לנו ממנו.

שבת שלום לכולכםAfter being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure - the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".

This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: