יום ראשון, 20 במרץ 2011

הנסתר


במגילת אסתר, אותה נקרא עוד מעט (בירושלים), שמו של הא-ל אינו מופיע.

אולי הדבר מלמד אותנו כי מה שקורה "מאחורי הקלעים" חשוב יותר ממה שאנחנו רואים. התפיסה החזותית המוגבלת שלנו עלולה להוביל אותנו למסקנות שטחיות ושגויות. המציאות מורכבת ויש בה רבדים שונים. אולי כאן טמון ההסבר לבלתי צפוי ולמסתורי ואולי יש כאן שיעור בענווה

פורים רגוע ושמח לכולכם,In the Book of Esther, which we read on Purim, G-d's name doesn't appear.

Maybe this teaches us that what happens "behind the scenes" is much more meaningful than what we see; our visual perception may lead to superficial conclusions. Reality has more than one layer. This may explain the unpredictable or the mysterious and may also teach us modesty.

A Happy and Peaceful Purim to all,


אין תגובות: