יום שישי, 22 ביולי 2011

מילים זה כל מה שיש לנו


In a period when words lose their meaning, it's uplifting to see how much importance our Torah and Tradition attributes to words and commitments; one cannot just say "I didn't mean it". Maybe this teaches us that speech is a precious gift that we shouldn't spoil; this teaching may be especially relevant to therapists, teachers, politicians, but also in regular human relations.

Shabbat Shalom to all,

בתקופתנו יש לעתים הרגשה שהמילים מאבדות את משמעותן ונוטים לזלז בחשיבותן. לכן, מרענן לראות שהתורה מייחסת חשיבות רבה למילים ולהתחייבויות (נדרים). אדם אינו יכול סתם ככה להתחרט על דבריו ולומר: "לא התכוונתי". אולי ניתן ללמוד מזה שיכולת הדיבור היא מתנה יקרה מאד ואל לנו לקלקל אותה; הדבר חשוב למטפלים, מחנכים ופוליטיקאים אך גם בכל מערכת יחסים בין בני אדם.

שבת שלום לכולכם


אין תגובות: