יום חמישי, 10 בינואר 2013

האם משה גמגם?


לבני משפחתנו, חברותינו וחברנו היקרים,
על משה נאמר שהוא היה "כבד פה וכבד לשון"; האם פירוש הדבר שהוא היה מגמגם? או אולי היה לו קושי לדבר בשפה המצרית, או אולי הוא היה פשוט חסר ביטחון?
בכל מקרה, יתכן שניתן ללמוד מזה שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברהיטות הרטורית שלו, ואולי גמגום קל והעדר שלימות עשויים לעודד צניעות ואינטרוספקציה.
שבת שלום, חודש טוב ושנה טובה לאילנות ולטבע (לדברי בית שמאי)
פנחס, ציפי ומשפחתם

Dear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speach problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, andthere are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom, Chodesh Tov and (according to Beth Shammai)  Shana Tovah tthe trees and nature.
Pinchas, Tzippie, and family

אין תגובות: