יום שישי, 21 ביוני 2013

עם לבדד ישכון - ברכה או קללה?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בלעם, עליו נקרא מחר, מתאר את עם ישראל במילים "עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב".
לצערנו, נסיבות היסטוריות, פוליטיות וחברתיות עלולות להציג פסוק זה כבסיס לתיאולוגיה ולפילוסופיה של עליונות, התבדלות שנאת הזר וגזענות. כי "אם לאף אחד לא איכפת מאיתנו, גם אנחנו לא צריכים לדאוג לאחרים".
לעומת זאת, ניתן לראות "לבדיות" כאמצעי לשימור זהות ייחודית תרבותית ורוחנית שנועדה להפוך את החברה האנושית כולה לטובה יותר, "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" . ובזה נהפוך קללה
לברכה. 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,
Tomorrow, in one of Bil'am's prophecies, we'll read about one of the characteristics of the Jewish people: "Am levadad Yishkon" –" it is a people that shall dwell alone".
Unfortunately, sometimes historical events may engender a philosophy and theology of isolation and xenophobia: "Nobody cares about us, so we don’t have to care about anybody else".
Nevertheless, being "alone" can also be interpreted as preserving its identity, individuality and spiritual legacy, and then, we choose to transform Bil'am's intention to curse the Jews into a blessing.
Shabbat Shalom to all,

אין תגובות: