יום שישי, 28 ביוני 2013

פינחס, בנות צלפחד, משה ויהושע

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
כבר מתחילת הפרשה אנו מרגישים שמשה נחלש כמנהיג ; מעשה הקנאות של פינחס משקף כשל מנהיגותי של משה .כאשר בנות צלפחד פונות אליו בבקשה לרשת את נחלת אביהם, הוא אינו יכול להחליט , ופונה לקב"ה.  מרים ואהרון  כבר אינם בין החיים ומשה נשאר לבדו כמנהיג דור יוצאי מצרים.  בסוף הפרשה  הוא גם מבקש שימונה לו ממשיך ויורש, כי הוא מבין שזמנו עבר.
ואולי בא הדבר ללמדנו שמנהיג - ואולי כל אדם - צריך לדעת לזהות את הסימנים המעידים על קשייו לקבל החלטות; שהוא  אינו יכול לפעול לבדו וצריך להתייעץ ולדעת לפנות לחלק הא-לוהי שבתוכו, כלומר לחלק שהוא מעבר לחוק הפורמלי המקובל.  וגם לזכור שלא עליו המלאכה לגמור, שלעתים מגיע הזמן לפנות את הדרך לדור ההמשך.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

-
Dear Family and Friends,
The Torah section we'll read tomorrow prepares us to the end of Moshe's leadership; he  finds it difficult to take decisions; he lost his sister Miriam and his brother Aharon and needs to consult G-d when Tzlofchad's daughters want to inherit their father's land. Towards the end of the Parasha he understands that  the people will need a new leader and asks G-d to choose the appropriate successor.
Maybe this teaches us that a leader - and maybe every person - should be aware of his difficulty to take difficult decisions, should not act alone and not hesitate consulting others, or the Absolute Other, or be in touch with his inner Soul, beyond formal legalistic considerations. He should also remember that there comes a time when he should leave the scene for the next generation.
Shabbat Shalom (a peaceful Shabbat) to all of us
Pinchas, Tzippie and Family


אין תגובות: