יום שישי, 5 ביולי 2013

אשמה, אחיריות ובגרות - Guilt, responsibility and Maturity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
לקראת הסוף של פרשת מסעי, שהוא גם הסוף של החומש הרביעי, המכין את בני ישראל לקראת כניסתם לחיים עצמאיים בארץ ישראל, אחרי 40 שנות מדבר, מצווה התורה על הכנת ערי מקלט עבור מי שהרג ב"שוגג". המושג "שוגג" מעניין כי אולי הוא מאפשר לנו לעשות הבחנה בין "אשמה" פלילית לבין אחריות מוסרית. ואולי בא הדבר ללמדנו שגם אם  לא מדובר  בקטגוריה בה ניתן להאשים אדם על כוונות זדוניות, יש לאפשר לאדם לא לעבור לסדר היום,מצד אחד להיות מוגן  מסכנת נקמה ומצד שני להתבונן בתוצאות הטרגיות של רשלנותו. חיים עצמאיים בחברה מתקונת מחייבים בגרות ואחריות.
שבת שלום
פנחס, ציפי ומשפחתם
htpp://pinchaspeace.blogspot.com   
Dear Family and Friends,
Towards the end of the Torah section we'll read tomorrow, we'll read about the "Cities of Refuge" where the unintentional murderer should hide and stay until the death of the Hig Priest (Kohen Gadol).Maybe this category of "shogeg"  teaches us the difference between "guilt" and "responsibility". Sometimes people have no bad intentions , but nevertheless they should be morally accountable for the consequences of their actions; you cannot just go on and claim that "nothing happened". You deserve to be protected, but are also required to self-reflection. Independence requires responsibility and maturity.

Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://piinchaspeace.blogspot.com 

אין תגובות: