יום שישי, 2 באוגוסט 2013

ראייה אמפתית ומוסרית

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשת "ראה:" שנקרא מחר, המתחילה בבחירה הניתנת לנו בין "ברכה" ל"קללה", מופיעות לא מעט מצוות הבאות להגן על הגר, היותום והאלמנה, על החלש בחברה. בפרשתנו ובמקומות רבים, אומרת לנו התורה: וזכרת כי עבד היית במצרים".
לעתים, לאנשים או לעם שסבלו משיעבוד יש נטיה לנכס לעצמם את הבלעדיות על הסבל וקשה להם להיות אמפתיים עם סבלם של אחרים, לכן מזכירה לנו התורה איך להתבונן בעצמנו ובאחרים, כדי שנאמץ עמדה מוסרית כלפי סבלם של אחרים.
שבת שלום
פנחס, ציפי ומשפחתם 

Dear Family and Friends,
Among the Laws mentioned in the Torah-section we'll read tomorrow, there are many laws related to the poor,  the widow,  the orphan and the stranger and very often, when the Torah deals with the Just and Moral attitude towards the underprivileged members of society, we read: "You should remember that you have been slaves in Egypt".
Maybe sometimes people who have suffered, have the tendency to "monopolize" suffering and to be empathetic towards other people's suffering; therefore we are reminded of the proper moral attitude towards the underprivileged.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family


אין תגובות: