יום שישי, 25 באוקטובר 2013

סיפור של תיקון

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בסוף פרשת חיי שרה, נקרא שיצחק וישמעאל קוברים את אברהם אביהם ביחד. בשבוע שעבר קראנו על גירוש ישמעאל ע"י אביו בהוראת שרה. איננו יודעים מה בדיוק קרה בכל השנים האלו ואם ישמעאל חזר רק בגלל מותו של אברהם, אך המילים "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה" מרמזות אולי על איחוד קצת יותר משמעותי. בעלי המדרש מוסיפים כמה פרטים מעניינים לסיפור המקראי וקוראים ברגישות את המילים "באר לחי רואי" (מקום ממנה הוא בא כדי לפגוש את רבקה אשתו) כמילים המרמזות על כך שהוא היה שם כדי להחזיר את הגר-קטורה לאביו.
ואולי האירועים שעברו על כל הדמויות בסיפור ( גירושם של הגר וישמעאל, הטראומה שעבר יצחק בעקֵדה, ואברהם שהתאלמן מאשתו, אחרי שכמעט שכל את שני בניו) לימדו אותם את חשביות החיים ואת האיווולת שבבזבוז הזמן על יריבויות ושנאות ישנות.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
----


Dear Family and Friends,
At the end of the Torah section of this Shabbat, we'll read that Yitzhak and Yishmael bury their common father Abraham together. Last week we read about Yishmael being banished from Abraham's home after Sarah told Avraham to do so; we don’t know exactly what happened during all these years and if Yishmael came back only because his father died, but apparently the phrasing ' And Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah' – alludes to a more meaningful reunification and maybe the Midrash adds some interesting elements to the story and reads the name of the place where Yitzhak dwells as an allusion to Yitzhak bringing Hagar-Keturah back to Avraham.
Maybe the events that happened to each of them (Hagar and Yishmael being banished, Yitzhak being traumatized by the Akedah and Avraham mourning his wife and having almost lost both his sons) taught them that life is precious and that there is no point to waste it because of ancient rivalries.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and family אין תגובות: