יום שישי, 27 בדצמבר 2013

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בתחילת  הפרשה שנקרא מחר מספרים לשנו שההתגלות לאבות (אברהם יצחק ויעקב) היתה בעלת אופי שונה מאשר ההתגלות למשה.
ואולי בא הדבר ללמדנו שיש יותר מדרך אחת לחוות רגעים של התגלות, לחוש מימד רוחני; לעתים רגעים אלו הם רגעים של מצוקה. לפעמים יש תחושה עילאית של שמחה והכרת תודה כשקורה לנו משהו משמח; מפגש מרגש עם אדם אחר יכול "לעשות לנו את זה" ולפעמים הפתח ל"שמימי" הוא בעל אופי אינטלקטואלי ופילוסופי. ואולי מייצגים הבדלים אלו בינינו  גם את  האופן בו אנחנו  בד"כ יוצרים קשרים עם אחרים.
שבת שלום לכולכם,
פנחס , ציפי ומשפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com  
ear Family and Friends,
In the beginning of the Torah section we'll be reading tomorrow, there is a distinction between the nature of Divine revelation to our Fathers (Avraham, Yitzhak and Yaakov) and to Moshe.
I guess that teaches us that there is more than one pathway to experience Divinity or Spirituality; sometimes people feel close to It  in moments of distress; sometimes they are grateful when they experience joy. Others  relate to that Dimension through intellectual and philosophical quest. Maybe these differences between people characterize their approach to all relations they establish.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie & Family

Shabbat Shalom from the Leiser family

אין תגובות: