יום שישי, 20 ביוני 2014

מחיר המרד: הכרחי? The price of rebellion and dissidence: inevitable?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מורי ורבי דניאל אפשטיין הסב את תשומת לבי לדבר מעניין (נדמה לי בשם רבי צדוק הכהן) : אחרי שהאדמה בלעה את קורח ועדתו ואחרי שמאתיים וחמישים איש נשרפו, באה כל עדת ישראל בטענה אל משה ואהרון ואומרת: "אתם המתם את עם ה'". טענה קשה זו  נשארת ללא מענה. יתכן שהדבר מלמד אותנו שגם כאשר הצדק נמצא לכאורה בצד אחד, עדיין השאלה על המחיר הכבד שמשלמים המתנגדים נשארת פתוחה ומעוררת אותנו לחשוב על ההכרחיות שבמחיר. 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

Dear Family and Friends,
After Korach and many others paid the price of their rebellion,the entire community complained  to Moshe and Aharon and accused them: You killed the People of G-d.
This very strong accusation remains unanswered. Maybe this teaches us that even if you are right, sometimes the price the opponents pay arouses a very pertinent question: Was it inevitable?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com 

אין תגובות: