יום שישי, 31 באוקטובר 2014

אברהם ולוט - Avraham and Lot

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אברהם אבינו הוא הגיבור של הפרשה אותה נקרא מחר, המתחילה בציווי "לך לך"; בניגוד לנח שהיה צריך "להיכנס לתיבה" כדי להציל את עצמו ואת משפחתו.
יש כאן אולי ניגוד של "שימור, הצלה והישרדות" , לעומת הליכה, תנועה ושינוי. המדרש מפרש את כינויו "העברי" כמי ש"כל העולם מעבר אחד והוא מעברו השני". יתכן שמי שרוצה להוביל שינוי לא צריך לפחד להיות לבד, מול כל העולם. שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם,
Dear Family and Friends,
The Hero of the Torah section we'll read tomorrow is Avraham, the first of our Fathers. Somehow, the Covenant we are committed to is called "Berito shel Avraham Avinu".
It's interesting to reflect on how a commitment taken so many years ago is still alive and it of course raises the question about what kind of commitments we are able to take for the next generations and what kind of world are we leaving to our children, grandchildren etc.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

More on this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/10/ethnocentrism-and-morality.html 

אין תגובות: