יום רביעי, 15 באוקטובר 2014

סיום והתחלה - Endings and Beginnings

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שמחת תורה,  הוא החג המסיים את מחזור חגי תשרי; מסיימים בו את המחזור השנתי של קריאת התורה . הוא מסתיים במותו של משה, לפני הכניסה של בני ישראל לארץ כנען. ומיד אנו מתחילים לקרוא "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.
סיומים והתחלות משולבים זה בזה. סיומה של תקופה עשויה להיות הכנה לתקופה חדשה. הסיפור של משה ממשיך עם כניסת בני ישראל לארץ המובטחת בהנהגתו של יהושע. כניסה זו מכילה אתגרים חדשים, השונים מחיי עם נוודים במדבר. גם שיבת ציון החדשה והתמודדות עם עצמאות וריבונות  מזמינים אותנו להתבונן מחדש ובצורה אחרת על אחריותנו הכוללת לאופי החברה שברצוננו להקים ולקיים כאן. לכן, אולי מצרפים את "בראשית" ואת סיפור הבריאה למשה; אחרי המדבר (הגלות) יש צורך בביראה, יצירה והתחדשות.
חג שמח, שבת שלום ושנה טובה
פנחס, ציפי ומשפחתם

למאמר נוסף על שמחת תורה:

והפעם, במקום פרחים: פיוט לכבוד שמחת תורה:  http://www.piyut.org.il/tradition/578.html?currPerformance=706Dear Family and Friends,
Endings and beginnings are somehow very much interconnected; the season of Holidays reaches its end, and a new year of "everyday life" starts. We are terminating another annual cycle of Torah reading, but we are starting again with the Story of Creation. Rosh HaShana itself is connected to the Creation of the World and Creation of Mankind. Maybe reading tomorrow about Moshe's passing away, before reaching the Promised Land just before Bereishit and the Story of Creation teaches us that from now on, it's our responsibility to create our "world" and to make out of our land a Promised Land
Chag Sameach, Shabbat Shalom and Shana Tova to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

And more on Simchat Torah:http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/10/and-no-person-knows-place-of-his-burial.html 
and a special song for Simcaht Torah: http://www.piyut.org.il/tradition/578.html?currPerformance=706 

אין תגובות: