יום שישי, 13 במרץ 2015

וכבוד ה' מלא את המשכן - Intimacy and humility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בסוף פרשת פקודי המסיימת את ספר שמות, נאמר: "וכבוד ה 'מלא את המשכן, ולא יכֹל משה לבוא אל אֹהל מועד, כי שכן עליו הענן". הענן מפריד בין האדם, אפילו בין משה,גדול הנביאים, לבין האל. ואולי בא הדבר ללמדנו שהאדם אינו אלהים וגם שאינטימיות כרוכה בענווה ובכבוד הדדי לפרטיות
שבת שלום לכולכם ושנתעורר ביום רביעי עם תקווה מחודשת לחברה טובה יותר
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
Dear Family and Friends,
In the 2 Torah sections we'll read tomorrow, we read about a mask covering Moshe's face after his encounter with Divinity and also about a cloud covering the Tabernacle, when G!d's glory fills the Sanctuary (Place of Encounter).
Maybe this teaches us that intimacy requires humility and mutual respect for privacy.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie, and Family

אין תגובות: