יום שישי, 6 במרץ 2015

הגיגי פורים Purim reflections

Dear Family and Friends,
For our Sages, the inclusion of the Book of Esther in the Holy Scripture wasn't an easy decision. Nevertheless, they came to the conclusion that what happened on Purim and the Book of Esther have more to teach us than the obvious story.
Maybe, reducing it to the dimension of a story about evil Persians and good Jews is a bit simplistic; maybe every ethnic majority ruling a cultural, ethnic and religious minority has its "hamanic" tendencies. Sometimes, majorities feel threatened by minorities; this can happen everywhere and in all generations.
Mastering these xenophobic tendencies is a challenge for every individual and for every society.
Shabbat Shalom and - Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
-           
לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,
חז"ל לא ראו בהכללתה של מגילה אסתר דבר מובן מאליו, אך בסופו של דבר קבעו ש"אסתר ברוח הקודש נאמרה". דומני שלקרוא את הסיפור כמשהו שקרה ליהודים הטובים בשושן ע"י גויים רעים ואנטישמים עושה עוול ל"קדושת הספר".
אולי יש כאן מסר שהוא שאינו קשור לעם מסוים במקום מסוים בתקופה מסוימת: כאשר יש קבוצה אתנית ודתית השייכת לרוב השולטת על מיעוט אתני, תרבותי או דתי, לעתים הרוב מרגיש מאוים ע"י אותו מיעוט ומתעוררות נטיות "הָמָניות" (ישנו עם אחד ...ואת דתי המלך אינם עושים – אולי בעברית עכשווית : בלי נאמנות, אין אזרחות...) יתכן שסיפור המגילה מציב בפנינו אתגר: להתגבר על אותן נטיות "המניות" גזעניות מתוך ידיעה שאף אדם או עם אינו משוחרר מהן לגמרי.
פורים שמח ושבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם Leiser family
         

אין תגובות: