יום שני, 21 בספטמבר 2015

חג הסליחה, האמון והאמונה - A Celebration of Forgiveness, Trust, Love and Faith

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
סיפורו של החג המתחיל מחר בערך בשעה זו הוא "סליחה". האם סליחה זו היא מטרה או שמא היא אמצעי להתקרבות, לחיבור, לאהבה?
לא קל לסלוח, וגם לא קל לבקש סליחה. יתכן שכדי שאוכל לסלוח , כאשר נפגעתי,  עליי לתת אמון ביכולתי להתגבר על הפגיעה וגם לתת אמון ביכולתו של האדם עליו אני כועס להשתנות אם אסלח לו.
כדי שאוכל לבקש סליחה, עליי לצאת מעמדה אגוצנרטית של אשמה התוקעת אותי, לקחת אחריות על מעשיי או דבריי, להתייחס לאדם בו פגעתי, גם כאשר צדקתי או לא התכוונתי לפגוע, ולדעת שיש כאן הבעת אמון ואמונה מתוך ענווה, ולא מתוך כניעה והתרפסות.
שנדע לסלוח, לבקש סליחה, להתקרב ולאהוב.
"שחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך"
שתהיה לכולנו שנה טובה וחג משמעותי ושמח של סליחה, אמון, ואמונה
פנחס, ציפי ובני משפחתם


בקישור הבא:ביצוע נפלא של "אגדלך אלהי" – פיוט של רבי אברהם אבן עזרא, ע"י יונתן ניצן


Dear Family and Friends,
Tomorrow , at this hour (At least her in Israel) we'll be lighting the Candles of Yom Kippur, the most Holy Day in the Jewish Calendar.
Yom Kippur is about Forgiveness. Is Forgiveness the goal, or is it a mean to achieve closeness, friendship, love?
Forgiving is not easy; asking for forgiveness is even more difficult sometimes.
In order to forgive, I have to trust my ability to overcome the offense and maybe also trust the offender's ability to overcome his anger by my forgiving. It's a mutual transformative process.
In order to ask forgiveness, I have to overcome my egocentric paralyzing  guilt feelings, assume responsibility over my deeds and words, relate to the person offended by me, even if I was right and had no intention to offend and understand it as an expression of trust and faith due to modesty, not a humiliation.
Let us be able to forgive, ask for forgiveness, to get close, to love.
Let us enjoy a meaningful year and  a Happy Celebration of  Forgiveness, Trust and faith.


This is a very rendition of a Piyut written by R. Avraham Ibn Ezra, by Jonathan Nitzan:

אין תגובות: