יום שישי, 4 בספטמבר 2015

אבנים וברזל Blessings and Cursess

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
חלק גדול מפרשת כי תבוא שנקרא מחר עוסק בברכות וקללות, והברכה ניתנת על הר גריזים הפורח לעומת הקללה , על הר עיבל השומם. הרש"ר הירש כותב בפירושו (דברים יא, כט-ל): "...הברכה והקללה אינן תלויות בנסיבות החיצוניות, אלא הן תלויות בכושרנו הפנימי לקבל את זו או את זו; הן תלויות ביחסנו למה שמביא את הברכה...אנחנו מחליטים בעצמנו אם פנינו מועדות להר גריזים או להר עיבל"
כמו-כן, מצווה לנו התורה להקים את המזבח דווקא על הר עיבל ולגבי אותו מזבח, נאמר לנו : ובנית שם מזבח לה' אלהיך, מזבח אבנים – לא תניף עליהם ברזל
וחכמים פירשו: מטרת המזבח להאריך חייו של אדם, הברזל (כלי הנשק) נועד לקצר חיי אדם- לא יונף המקצר על המאריך.
ואולי בא כל זה ללמד אותנו ש"כי תבוא אל הארץ" , הכניסה לארץ יכולה להיות ברכה או קללה.  הדבר תלוי במהו הדבר המקודש (מזבח); אבנים של בניין, או, חלילה, כלי משחית ההורגים בני אדם.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about Blessings (Berachot) and Curses (Kellalot). It's interesting to notice that "the Blessing" seems to be connected geographically to one mountain and "the Curse" to another one.
Maybe blessings and curses depend on our perspective and depend very much on "where we stand" and how we look at things. In another month, just before Rosh HaShana we'll wish that the curses of the past year will leave us and we'll pray for a New Blessed Year.
Probably, sometimes a New Year enables us as well to experience events differently.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Familyולמי  שנמצא בירושלים במוצ"ש:

במוצ"ש פ' כי תבוא (5.9) בשעה 22.15 יתקיים שיעור הכנה לסליחות ע"י גבי שטרנגר, פסיכולוג קליני בנושא:

“חרטה וסליחה ומה שביניהם – היבטים פסיכולוגים ורוחניים”. גבי גם ילמד ניגון מתאים לנושא השיעור. סליחות בשעה 23.30

השיעור יתקיים ב בית קהילת ידידיה - רחוב ליפשיץ 12 ירושלים -

אין תגובות: