יום שישי, 21 באוגוסט 2015

שלטון החוק ומנהיגות קשובה Collective responsibility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
פרשת שופטים, אותה נקרא מחר, מתחילה במילים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"; כדי שחברה תהיה מתוקנת, יש צורך במערכת שתשמור על שלטון החוק. בסוף הפרשה  מופיע טקס "עגלה ערופה": "כי ימצא חלל באדמה...לא נודע מי היכהו" – יש נרצח, אבל אין רוצח מזוהה.  ונאמר שם "ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל"  אחרי עריפת ראש העגלה בנחל, מכריזים "זקני העיר הקרובה": "ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו". חכמים רואים בהצהרה הזאת ביטוי לאחריות המוסרית של המנהיגות, גם אם לא היה לה שום חלק ברצח הזה.
ואולי בא הדבר ללמדנו שגם כאשר "אנשי שוליים" מתנהגים באלימות כלפי אחרים, החברה כולה צריכה להרגיש אחראית ולחשוב על מה ניתן לעשות כדי למנוע מעשי אלימות כלפי כל אדם או קבוצה. ואולי יש מעין סגירת מעגל בין תחילת הפרשה וסופה; חברה מתוקנת דורשת ממנהיגיה לא רק לחוקק חוקים ולעשות משפט צדק, אלא לבדוק את עצמם ולהכיר בעובדה שלעתים למעשיהם ולהחלטותיהם יש תוצאות קשות. 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

  Dear Family and Friends,
At the end of the Torah section we'll read tomorrow, we'll read about a ceremony, after discovering a corpse and not finding the murderer, during which a calf is decapitated and sacrificed. During this ceremony, the "elders" (the leadership) after washing their hands over the decapitated calf at the stream shall speak up and say, 'Our hands have not spilled this blood, and our eyes have not witnessed it'.
According to our Sages, this reflects the moral responsibility of the leadership even if they weren't involved directly in this murder.
Maybe this teaches us that even now, when even marginal people act violently towards others, the entire society should feel responsible and think what could be done to avoid this.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and family

אין תגובות: