יום שישי, 24 ביוני 2016

זה אומר "כולה שלי" וזה אומר "כולה שלי" -... יחלוקו

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ההשראה לדבריי היום היא מדברים ששמעתי הבוקר בכנס פעילים של עוז ושלום (וכל הכבוד ללאה שקדיאל מירוחם על היזמה והארגון) מפי פרופ' אורי סימון, הרבנית הדסה פרומן ודר' יואל קרצ'מר.
חטאם של המרגלים היה שהתיייאשו וזרעו ייאוש בדור המדבר; במובן מסוים, אולי הם חיו מתוך חוסר יכולת להבין שהארץ אינה ריקה ובסופו של דבר עובדת נוכחותו של עם אחר מחיבת את חלוקת הארץ (בדומה לסוגיה הראשונה במסככת בבא בתרא) ואולי, דברי הרב מנם פרומן זצ"ל שצוטטו על ידי הרבנית הדסה שאין לומר: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אלא ש"עם ישראל שייך לארץ ישראל" הוא מתכון אפשרי לתקווה ולמודל כזה או אחר של דו-קיום ושלום.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Inline image 1

-- 
פשבן

אין תגובות: