יום שני, 13 באוקטובר 2008


There are 2 different interpretations about the nature of "Sukkot" in the Desert, suggested by our Sages; were they "real" Sukkot or "Ananey Kavod" (Clouds of Divine Majesty and Splendor)?

Maybe this reflects a meaningful discussion about the best way of experiencing historical memory and existential uncertainty, when we think we can be strong and secure; should we stick to a concrete, structured model, or maybe, in a paradoxical way, the "concrete" Sukkah we are building should help us to perceive and conceive these "Divine Clouds" who protect us, according to the individual meaning we decide to give them.

Chag Sameach to all,חכמינו, בבואם לפרש ולתת משמעות לסוכות בהן ישבו בני ישראל במדבר, מציעים שתי אפשרויות:

א. סוכות ממש

ב. ענני הכבוד

אולי יש כאן ויכוח לגבי האופי בו אנחנו אמורים להחיות ולחוות את הזיכרון ההיסטורי ואת הארעיות של קיומנו, גם כאשר אנחנו מרגישים "בטוחים"; האם עלינו להיצמד למודל קונקרטי, סגור ומובנה, או האם דווקא הסוכה הקונקרטית עשויה לעזור לנו לתת משמעות אינדיווידואלית לאותם "ענני כבוד" המגינים עלינו.

חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם,

אין תגובות: