יום שישי, 24 באוקטובר 2008

Starting "Bereishit" once again reflects a new beginning of "normal" regular everyday life after a special period of Festive Days. Maybe these Festive Days should inspire our routine and give us the strength to experience festivity in our everyday life as Leah Godberg wrote:

למדני אלוקי / לאה גולדברג

למדני אלוהי ברך והתפלל,

על סוד עלה קמל על נגה פרי בשל,

על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום.

לדעת, לייחל, להיכשל.

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל

בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל

לבל יהיה עלי יומי היום כתמול שלשום,

לבל יהיה יומי עלי הרגל.

אין תגובות: