יום שישי, 17 בדצמבר 2010

יוסף ואחיו אחרי מות יעקב

אחרי מותו של יעקב, חששו אחי יוסף שהוא לא ממש סלח להם על זריקתו לבור ועל מכירתו ושהוא מתכוון לנקום בהם. יתכן שחשש זה דומה לחשש של יעקב מפני המפגש עם עשיו.

הם אפילו סיפרו לו שאביהם ציווה עליו לסלוח להם, דבר שכנראה לא קרה מעולם.

חשש זה עורר את בכיו של יוסף בפעם השניה.

האם הוא בכה מכיוון שלא הבין איך אחרי כל השנים האלו הם לא האמינו בסליחתו?

מכל מקום, הטרגדיה של יוסף ואחיו היא שלעולם לא ניתנה להם ההזדמנות להקשיב אחד לשני, לדבר, ולהבין אחד את השני.

יתכן שקנאה, רגשי אשמה ו"שדים" אחרים מונעים מפגש "פנים אל פנים".

שבת שלום


After Yaacov's death, Joseph's brothers were afraid that he didn't really forgive them for what they did to him and thought he would revenge on them. They even found it necessary to tell him that "his father" told him to forgive them, although this never happened. At this point, for the second time, Joseph cried while talking to them.Did he cry since he couldn't understand why, after so many years, they still thought he couldn't forgive them? In any case, it seems that the tragedy between Joseph and his brothers was that they really never had the opportunity to listen and understand each other. Probably envy, anxiety, guilt feelings and other "inner ghosts" interfere with the possibility of a "face to face" dialogue.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: