יום שישי, 5 באוגוסט 2011

ציון במשפט תיפדה

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר נקרא את "חזון ישעיהו" כהפטרה והיא מסתיימת במילים "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"; מילים אלו יכולות להישמע כ"קלישאה", אך אם מקשיבים להן ברצינות, דומני שזה בדיוק הקול שעולה מן המחאה החזקה והאמיצה באוהלים המפוזרים ברחובות הערים: קריאה ברורה לתיקון העיוותים ולצדק חברתי ואולי, מתוך התבוננות בכשלי ובעיוותי הבית הראשון והבית השני – הקיימים גם היום – נוכל לבנות את הבית השלישי על בסיס איתן.

שבת שלום לכולכם


http://pinchaspeace.blogspot.com

Dear Famiy and Friends,

Tomorrow we'll read Isaiah Vision. The last words of the chapter we'll read are:"Zion shall be redeemed with justice, and they that return of her with righteousness".

This may sound like a cliché, but if we listen to it carefully, these are exactly the voices we hear from the tents widely spread in he big cities: a strong demand for Social Justice. Maybe by reflecting on the aberrations of the 1st and 2nd Sanctuary , still present today ,we'll be able to build a Society based on Justice and Solidarity

Shabbat Shalom to all


אין תגובות: