יום שישי, 26 באוגוסט 2011

המקום אשר יבחר...


בפרשה שנקרא מחר, וגם בתורה כולה, המקום המקודש לעבודת ה' מכונה "המקום אשר יבחר ה'", ואין שום ציון של מקום ספציפי. כאילו הקב"ה לוקח לעצמו את החירות לבחור את המקום, בהתאם לנסיבות עליהן הוא מחליט. אולי דבר זה בא ללמדנו שאין קדושה מהותית במקום מסוים או בכל חפץ. השכינה שורה בכל מקום בו קיימת ברית בין האדם לאל כדי להילחם נגד כל צורה של "אלילות", הכוללת סגידה לחפצים, מקומות ואנשים.

שבת שלום לכולכם


It's interesting to notice that in the Torah section we'll read tomorrow, as in the entire Torah, the Central Holy Place of Worship is defined as "The Place that G-d will choose"; it does not mention a specific location. It's as if G-d takes the liberty to decide "ad hoc" and the Place remains mysterious and undefined. Maybe that teaches us something about Holiness; there is no intrinsic Sanctity in any place or in any object. Divinity (Shechina) dwells among us, everywhere there is a mutual "choice", or Covenant between G-d and Men, who are ready to destroy" idols" of all kind, including objects, places and human beings.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: