יום חמישי, 6 באוקטובר 2011

האם אנחנו מסוגלים לבקש סליחה? לסלוח?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

האם אנחנו יודעים לבקש סליחה? האם אנחנו מסוגלים לסלוח? לאחרים? לעצמנו?

למרות שהיכולת לסלוח לאחרים, ולבקש סליחה היא תנאי הכרחי בתהליך הכפרה של יום הכיפורים, לעתים מדובר באתגר לא פשוט.

ואולי הדבר מלמד אותנו שאנחנו בתהליך מתמיד של התפתחות והתחדשות ועלינו לקבל את מגבלותינו, גם אם במקביל עלינו לשאוף לקרא מטרות שאולי לא נשיג לעולם

שבת שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולכם


Dear Family and Friends,

Do we know how to ask forgiveness? Are we able to forgive? To others? To ourselves?

Although it seems to be a necessary condition in order to get Atonement on Yom Hakippurim, it may be a real challenge in some cases. But maybe this teaches us that we are somehow constantly in a process of renewal and change and we have to accept our imperfections without giving up striving for goals we won't achieve entirely.

Shabbat Shalom- Gemar Hatima Tova and Shana Tova to all,

אין תגובות: