יום שישי, 28 באוקטובר 2011

עולם בנוי, חרב ובנוי

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בעלי המדרש מתארים את הביוגרפיה של נח כמי שראה "עולם בנוי, חרב ובנוי" - דומני שתיאור זה מתאים גם לדור הורינו שחיו בארצות אירופה לפני השואה, שרדו את השואה ובנו את חייהם מחדש, לפעמים בארץ ישראל, בה הקים עם ישראל את ביתו מחדש ואולי גם למי שחווה משבר אישי שהוליד חיים חדשים. לעתים, צריך יותר מדור אחד כדי להתגבר על הטראומה של החורבן – נח, ששרד עם משפחתו אולי נאלץ לשתות לשכרה אחרי טראומת המבול; גם צאצאיו חשבו שניתן למנוע חורבן על ידי משטר טוטליטרי, ואולי גם זו תגובה פוסט-טראומטית. כמה זמן נחוץ כדי לבנות חברה בריאה וערכית המשוחררת מטראומות העבר?

שבת שלום וחודש טובDear Family and Friends,

Our Sages describe Noach as somebody who experienced 3 phases in his life: a "built" world, a "destroyed" world and a "rebuilt" world.

It seems that our parents in Europe, who survived the Shoah and rebuilt their lives, some of them in the State of Israel, lived through the same 3 stages, as probably every person who overcame a crisis and started a new life.

Sometimes it requires more than one generation after a traumatic event, to overcome a destructive experience; Noach, who survived the Flood with his family, became drunk. Some of his progeny established a totalitarian society, and maybe this can also be considered as a post-traumatic reaction. So, how much time is needed to overcome a traumatic experience and build a healthy and moral society?

Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all,


אין תגובות: