יום רביעי, 12 באוקטובר 2011

בין ארעיות ליציבות

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

ימי ראש השנה ויום הכיפורים – המכונים "ימים נוראים" , למרות שאינני אוהב את הביטוי הזה – עברו ואנו מקווים שגם יכולנו לנצל את ההזדמנות שימים אלו הציעו לנו. כעת, אנחנו שבים ל"מדבר", כדי לבטא את השבירות והארעיות של קיומנו. אי הוודאות שבחוויית המדבר מאתגרת את אמונתנו. מאידך, אנחנו ממחישים את הקשר לארץ ישראל, ע"י נטילת ארבעת המינים (אתרוג, לולב, הדס וערבה).

המתח הדיאלקטי הקיים בין יציבות בסיסית לאי וודאות קיומית מאפיין את הזהות היהודית, אך אולי את הקיום האנושי בכלל.

חג שמח לכולכםDear Family and Friends,

After celebrating Rosh Hashanah and Yom Kippur, we are going back to the Desert, acknowledging the uncertainty of our existence and challenging our faith, despite that basic uncertainty; on the other hand, we are affirming our relationship to the Land by taking the Four Species (Etrog, Lulav, Hadas and Aravah). This dialectic tension between basic stability and existential uncertainty characterizes Jewish Identity and maybe the Human Condition as well.

Chag Sameach to all,


אין תגובות: