יום שישי, 4 בנובמבר 2011

תרבות אברהמית ותרבות סדומית

לבני משפחתנו חברותינו וחברינו היקרים,

רש"י, בעקבות חז"ל, מתאר את המריבה בין לוט לאברהם כקונפליקט אידיאולוגי-מוסרי; האם הבטחת הארץ על ידי הקב"ה מצדיקה את לקיחתת הבעלות עליה באופן מיידי וחד-צדדי, למרות שעדיין נמצא שם עם אחר? כשנפרדו, הגיע לוט לסדום.

אולי בא הדבר ללמדנו שאי היכולת לדחות סיפוקים מביאה בהכרח לתרבות סדומית אגוצנרטית ואכזרית.

שבת שלום לכולכם
Dear Family and Friends,

Rashi, following the Midrash, interprets the conflict between Lot and Abraham as an ideological-moral conflict; can G-d's Promise of the Land be realized unilaterally and immediately, although there is still another people living in the Land.

After they separated, Lot landed in Sedom.

Maybe this teaches us that the inability of delaying gratification leads almost inevitably to a sodomic culture of selfishness, ethnocentrism and cruelty.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: