יום שישי, 18 בנובמבר 2011

יצחק וישמעאל - הטראומה וריפוייה


האחים יצחק וישמעאל, בני אברהם נפגשים שוב וקוברים את אביהם המשותף ביחד. שניהם שרדו חוויות טראומטיות; ישמעאל גורש עם אמו וכמעט מת במדבר ויצחק כמעט שילם בחייו.

אולי המפגש והפיוס ביניהם התאפשרו בגלל שכל אחד מהם היה מסוגל להתגבר על הטראומה של עצמו ולהכיר בסבלו של האחר.

שבת שלום לכולכם


Dear Family and Friends,

The 2 brothers Itzhak and Yishmael are meeting again and are burying their common father Avraham together. Both of them survived traumatic experiences; Yishmael had been banished with his mother Hagar and almost died in the desert – Yitzhak almost got sacrificed.

Maybe their encounter and reconciliation was possible because each of them was able to overcome his traumatic experience and acknowledge the suffering of the Other.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: