יום שישי, 25 בנובמבר 2011

קנאה בין אחים - גזרת גורל או אתגר?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בכל ספר בראשית – וגם בפרשת תולדות בה נקרא מחר על האחים התאומים יעקב ועשיו – יש סיפורים על קנאה ותחרות בין אחים, הנובעות מהעדפתם של ההורים או של אחד מההורים את אחד הבנים.

האם התורה מספרת לנו את זה כדי ללמדנו שתופעה זו היא בלתי נמנעת, ושאחד הבנים חייב להיות "הנבחר" (וכבר בתחילת הספר, מספרים לנו על העדפת הא-ל את קרבנו של הבל על פני קרבנו של קין), או אולי מלמדת אותנו התורה שתסכול, פגיעה ותחרות מובילים לסכסוכים טראגיים וממושכים.

שבת שלום לכולכם

Dear Family and Friends,

The entire Book of Bereishit tells us about rivalry between siblings due to one or both parents discriminating between them. Does the Torah tell us these stories in order to teach us that it's inevitable, that one of the children has to be "the Chosen" (it even starts when G!d prefers – at least that's the way Kain experiences it – Hevel's offer), or maybe it teaches us that frustration, offence and rivalry engenders tragic conflicts, sometimes lasting for many generations…

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: