יום שישי, 8 ביוני 2012


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

מחר, בפרשת בהעלותך, נקרא על ה"מן" –  שהוא "לחם מן השמים". אולי המזון המדברי הזה הוא מטפורה למסע במדבר ובצעם לכל מסע. גם אם בני אדם חשופים לאותן התנסויות, הם חווים התנסויות אלו באופן שונה ומעניקים להן משמעויות שונות. איננו שולטים תמיד באירועי חיינו, אך יש לנו את החירות "לטעום" אירועים אלו באופן אישי ולהחליט על משמעותם עבורנו.
שבת שלום לכולם
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that  special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.
Shabbat Shalom to all

אין תגובות: