יום שישי, 22 ביוני 2012


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

לעתים קיימת בין בני אדם מחלוקת עמוקה בסוגיות חשובות, אך מחלוקת זו אינה משפיעה על הקשר ביניהם, כאשר באופן בסיסי יש בינ יהם כבוד הדדי, המאפשר להם להכיל השקפת עולם שונה וגם אורח חיים שונה. קנאות וחוסר סובלנות מסוות לעתים מעורבות רגשית גדולה מדי ונקודה עיוורת.
ואולי זהו ההבדל בין מה שמכונה ע"י חז"ל "מחלוקת לשם שמים", כלומר מחלוקת שמטרתה לברר את האמת, לבין מחלוקת שאינה לשם שמים, שמקורה במניעים אישיים, שהוא גם ההבדל בין "מחלוקות הלל ושמאי" לבין מחלוקת "קורח ועדתו".
שבת שלום לכולכם,

Dear Family and Friends,
It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven",  which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.
Shabbat Shalom to all

  

אין תגובות: