יום שישי, 28 בספטמבר 2012

ענני הכבוד או סוכות ממש?


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

חכמינו, בבואם לפרש ולתת משמעות לסוכות בהן ישבו בני ישראל במדבר, מציעים שתי אפשרויות:
א.    סוכות ממש
ב.    ענני הכבוד
אולי יש כאן ויכוח לגבי האופי בו אנחנו אמורים להחיות ולחוות את הזיכרון ההיסטורי ואת הארעיות של קיומנו, גם כאשר אנחנו מרגישים "בטוחים"; האם עלינו להיצמד למודל קונקרטי, סגור ומובנה, או האם דווקא הסוכה הקונקרטית עשויה לעזור לנו לתת משמעות אינדיווידואלית לאותם "ענני כבוד" המגינים עלינו.
שבת שלום, חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,
Our Sages suggest 2 options  regarding the Sukkot in the Desert:
a.     Real sukkot
b.    "Ananey Kavod" = Clouds of Reverence?

Maybe this discussion reflects two options of reviving and experiencing our historical Memory and fragile existence.

When we feel secure (do we?), should we stick to a concrete, structured and closed model, or maybe paradoxically, the concrete sukkah we are building should induce us to give an individual meaning to "Ananey Hakavod" protecting us?

Shabbat Shalom and Chag Sameach to all,

Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com


אין תגובות: