יום שישי, 5 באוקטובר 2012

קברים, אבנים וקדושה


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בשמחת תורה, נקרא את הפסוקים האחרונים של התורה וגם את הפסוקים הראשונים של ספר בראשית.
ואולי יש פה התייחסות לשיאים המתחברים: שתי נקודות שיא מובאות בסוף התורה:
א.     משה רבנו נקבר "ולא ידע איש את קבורתו" – אין קבר למשה רבנו!
ב.    בפסוק האחרון, על המילים "ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל", כותב רש"י: שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם...

ואולי בא הדבר ללמדנו שני דברים שהם אחד: אין קדושה בקברים, אפילו בקברו של משה רבנו. חשיבותו של משה רבנו הוא בתורה האמורה  ללמד אותנו איך לחיות, ולא בקברו. כמו-כן, גם בלוחות האבן, אפילו אם הם מעשה אלהים, אין קדושה מהותית, והם יכולים בנקל להפוך לאובייקט פולחני אלילי. הפנמה של ערכים אלו מכינה כראוי למילים "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ".
שבת שלום וחג שמח לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and  Friends,
On Simchat Torah, we'll rad the last verses of the Torah, followed by the first verses of Bereishit.
Among the last verses, we notice 2 important issues:
a.    Moshe Rabbenu has no grave
b.    Rashi interprets the last verse as related to Moshe's breaking the "Luchot"

Maybe this teaches us that there is no intrinsic Sanctity in graves (even in Moshe's grave) or in stones (even if  they are the "Tables of the Covenant", written by G-d himself!)
Understanding  these principles may lead us properly to "Bereishit …"
Shabbat Shalom and Hag Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Family


אין תגובות: