יום שישי, 26 באוקטובר 2012

הבטחה אלוהית ומוסר


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
רש"י, בעקבות המדרש, מתאר את הקונפליקט בין "רועי מקנה אברם" ל"רועי מקנה לוט", ובעצם בין "אסכולת אברהם" ל"אסכולת לוט" כקונפליקט על רקע אידיאולוגי- מוסרי; האם ניתן לממש את ההבטחה הא-לוהית על הארץ המובטחת באופן חד-צדדי, גם כאשר עדיין יש בו עם אחר?
בעקבות קונפליקט זה, נאלצו אברם ולוט להיפרד זה מזה ולוט הגיע לסדום.
ואולי בא הדבר ללמדנו שאי היכולת לדחות סיפוקים, מובילה לתרבות סדומית אנוכית אתנוצנטרית ואכזרית.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

-
Dear Family and Friends,
Rashi, following the Midrash, interprets the conflict between Lot and Abraham as an ideological-moral conflict; can G-d's Promise of the Land be realized unilaterally and immediately, although there is still another people living in the Land.
After they separated, Lot landed in Sedom.
Maybe this teaches us that the inability of delaying gratification leads almost inevitably to a sodomic culture of selfishness, ethnocentrism and cruelty.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie,and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com   

אין תגובות: