יום שישי, 19 באוקטובר 2012

עולם בבניינו, בחורבנו ובבניינו


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
נח, ששרד את המבול ואת חורבנו של עולם ובלשון חכמים "ראה עולם בבניינו, בחורבנו ובבניינו", הוא אולי כל אדם שחי מספיק שנים כדי לחוות מעין יציבות, אחרי שחווה חוויה טראומטית המאלצת אותו להתמודד עם עולם חדש .
כנראה לא קל להסתגל לעולם חדש, אחרי שהעולם הישן נהרס ואולי שכרותו של נח היא תגובה פוסט-טראומטית.
דור הורינו שחי לכאורה בעולם אותו חווה כיציב (ואולי עולמם לא היה כ"כ יציב), ששרד את השואה ובנה את עולמו מחדש באומץ, לעתים התקשה להסתגל לעולם החדש.
מה יהיה עם דורנו ועם דור ילידנו ונכדינו?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם  

 http://pinchaspeace.blogspot.com 
Dear Family and Friends,
Noach, who survived the Flood and the Destruction of the World, is probably the prototype of any person, who lived long enough to experience some kind of stability, who survived a traumatic event and has to readjust in a new world. It does not seem easy to adjust to a new world after a catastrophe of any kind and maybe Noach's getting drunk could be considered as a post-traumatic reaction. The generation of our parents who lived apparently in a world they perceived as being stable (maybe it wasn't really that stable), survived the Shoah and had the courage to rebuild a new world may have experienced the difficulty to adjust to that new world. What about our generation and the next generation?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie &  Family

http://pinchaspeace.blogspot.com   

אין תגובות: