יום שישי, 14 בדצמבר 2012

אורות וצללים


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ימי החנוכה חופפים פחות או יותר את "תקופת טבת", כלומר את  הלילה הארון ביותר בשנה. מכל מקום, השנה, אנחנו עדיין בשלב בו הימים הולכים ומתקצרים.
לפי שיטת בית שמאי, היינו מדליקים הערב שני נרות ומחר רק נר אחד, כשהאור "פוחת והולך".
אנחנו נוהגים לפי שיטת בית הלל, לכן , מדי יום, אנחנו מוסיפים קצת אור. ואולי בא הדבר ללמדנו שכאשר במחזור החיים שלנו, האישי והציבורי,  יש אור וצל; ולעתים, כאשר יש הרבה אור, אנו יכולים לחשוש שבהכרח הדברים יידרדרו, אך אולי גם כשמגיעים לשיא החושך, אנחנו יכולים להאמין שהאור יחזור, ילך ויתגבר .
שבת שלום, חודש טוב וחנוכה שמח
פנחס, ציפי ומשפחתם

 http://pinchaspeace.blogspot.com Dear Family and Friends,
Somehow, this year the last days of Chanukah correspond witthe date of the shortest day and the longest night, at least in this part of the world. According to Shammai, we should have lit  the Chanukah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "lightthat things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hodesh Tov and still Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com   

אין תגובות: