יום חמישי, 27 בדצמבר 2012

על היכולת לסלוח


אחרי מותו של יעקב, חוששים אחי יוסף שהוא לא באמת סלח להם על מה שהם עוללו לו ומפחדים מנקמתו. הם אפילו מרגישים צורך לספר לו ש"אביו" ציווה עליו למחול להם, למרות שזה כנראה לא קרה. יוסף בכה אז בפעם השניה בדברו איתם.
האם הוא בכה, כי הוא לא היה מסוגל להבין למה, אחרי שנים כה רבות, הם עדיין לא האמינו ביכולתו לסלוח? מכל מקום, נראה שהטרגדיה ביחסי יוסף ואחיו טמונה בכך שמעולם לא הית להם באמת  הזדמנות להקשבה ולהבנה הדדית.
כנראה קנאה, חרדה, רגשות אשמה ו"שדים" אחרים  מחבלים באפשרות של דו-שיח "פנים אל פנים"
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם 
Dear Family and Friends,
After Yaacov's death, Joseph's brothers were afraid that he didn't really forgive them for what they did to him and thought he would revenge on them. They even found it necessary ttell himthat "his father" told him to forgive them, although this never happened. At this point, for the second time, Joseph cried while talking tthem.
Did he cry since he couldn't understand why, after so many years, they still thought he couldn'tforgive them? In any case, it seems that the tragedy between Joseph and his brothers was that they really never had the opportunitto listen and understand each other.
Probably  envy, anxiety, guilt feelings and other "inner ghosts" interfere witthe possibility of a "faceto face" dialogue.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
Shabat Shalom from the Leiser family

אין תגובות: