יום שישי, 3 במאי 2013

רכושנות י אינה מבטיחה ביטחון


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

שני פסוקים מהפרשות שנקרא מחר (בהר-בחוקותי) מהדהדים אצלי  ומעניין להתבונן בהם; פרשת בהר נאמר: "והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי." וגם וישבתם על הארץ לבטח
בפרשת בחוקותי נאמר : ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה מן הארץ  וחרב לא תעבור בארצכם" 
דומני שיש קשר בין ההיגד העקרוני: "כי לי הארץ" לבין "וישבתם על הארץ לבטח". אולי משהו בתודעה הרכושנית עומד בניגוד לאפשרות שנשב על הארץ לבטח. דווקא ההכרה שאין לאף אדם  או עם בעלות מוחלטת על האדמה, כלומר ראיית ארץ, אדמה כפקדון שניתן לנו כדי לבנות עליה חברה צודקת עשויה להבטיח ביטחון ושלום.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

Dear Friends,
Two verses we'll read tomorrow came to my mind and evoked the following insight:
In the first section (Behar) we read: "  The Land is Mine"  and also: "You'll reside in security on the land" ; in the second section , we read: I'll give  peace to the Land.
Maybe this teaches us that living with the illusion of absolute property is in contradiction with security; Only by knowing and acknowledging that no person or nation "owns" the Land and it has been given to us in order to establish an build a society based on justice may enable security and peace.
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie and  Family

אין תגובות: