יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

ערבה- ערֵבה - ערבות

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
במקורות הקדומים נקרא היום (הושענא רבה) יום ערבה, יום נטילת ערבה או יום שביעי של ערבה ואכן, בזמן המקדש, ביום זה, היו מקיפים את המזבח בערבות ולא ב-4 המינים. 
ההתמקדות בערבה המסכנה, המתייבשת לפני כל 4 המינים, והמסמלת את מי "שאין לו טעם ולא ריח" (לא תורה ולא מעשים טובים) מלמדת אותנו אולי קצת ענווה וצניעות.
ערבה זו "מתפללת" איתנו על מים, על גשמי ברכה, אך גם על ערֵבות הדדית.
שתהיה לכולנו שנה ערֵבה וחג שמח
פנחס, ציפי ומשפחתם
נ.ב. הנוסח האנגלי שונה הפעם מהנוסח בעברית 
 
--------

Dear Family and Friends,
It's about cycles: the cycle of festive days reaches its end and we are about to start a new cycle of everyday life; the annual cycle of Torah reading reaches it highlight – we are about to enter the Promised Land, our Great Leader and Master leaves this world and leaves us his Legacy , after which we experience Creation once again.
Maybe this teaches us that in order to get closer and closer to the Promised Land, we have to create our own world again and again every year.
 Chag Sameach and Shana Tova to all,
Pinchas, Tzippie, and Family

 P.S. the English  version is not identical to the Hebrew. 

אין תגובות: