יום חמישי, 12 בספטמבר 2013

יום הכיפורים כחג של אחריות - Yom Kippur as a Holiday of Joy and Responsibility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
במשנה "יומא" נאמר:
"עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו."
מעבר לאחריות המוטלת על האדם לתקן את יחסיו עם הזולת ולא להטיל את הדבר על הא-ל, יתכן שיש כאן מסר נוסף: אלוהיו של אדם שאינו סולח ואינו יכול לבקש סליחה הוא אל בלתי מתפשר, נוקשה, נוקם ונוטר.  רק אדם אשר מסוגל לסלוח ולבקש סליחה נמצא במקום בו הוא יכול לדמות את הא-ל כסולח ולפנות אליו.
שנה טובה, גמר חתימה טובה וחג שמח לכולכם
פנחס  וציפי לייזר  ומשפחתם


 Dear Family and Friends,
We read in the Mishna: There is no atonement on Yom Kippur until you achieve reconciliation with your friend.
Besides being responsible as human beings for our relations with others and not relying on Divine Grace, this teaches us maybe that people who aren't able to forgive or to ask forgiveness, aren't able to conceive G!d as being able to forgive; only people who are forgiving and are asking forgiveness are able to experience G!d's attribute of forgiveness.
Shana Tova, Gemar Hatima Tova and Hag Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Family

אין תגובות: