יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אי הוודאות שבקיומנו - The Existentail Uncertainty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
 
בראש השנה נידונים כל באי עולם, ביום הכיפורים ניתנת חנינה וכפרה לבאי עולם וגם לעולם כולו,  בחג הסוכות אנו מתרכזים בסיפור הלאומי שלנו; ב-40 שנים של אי-וודאות במדבר המאתגרות את האמונה והמבטאות את הדרך הארוכה והמפותלת בין היציאה מעבדות לבין הכניסה לארץ המובטחת. בנוסף לכך, "בחג נידונים על המים" – אולי יש להתבונן בחג הזה בעובדה שקיומנו כאן איננו מובן מאליו. גם עם החי על אדמתו צריך לזכור את ימי המדבר כדי לא להיגרר לעמדה מתנשאת, רכושנית וכוחנית.
חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם
ציפי ופנחס לייזר ומשפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com


Dear Family and Friends,
On Rosh HaShana the World and all its inhabitants are on trial; Yom Kippur is a unique occasion of Reflection, Repentance, Mercy and Atonement. At Sukkot, we are dealing with our more specific national narrative; it's all about 40 years of uncertainty in the desert, challenging our faith and illustrating the long way and journey between liberation form slavery and the Promised Land. Even more: on Sukkot, we are worried about the amount of rain we'll have during the year; even the Promised Land isn't guaranteed and cannot be taken for granted. We have to remember the Desert as an expression of humility and an antidote against hubris and possessiveness.
Chag Sameach to all of you.
Pinchas, Tzippie and Family

אין תגובות: