יום שישי, 10 בינואר 2014

העמלק שבתוכנו ובסביבתנו - Amalek within us

בני משפחתינו, חברותינו וחברינו היקרים,
על המילים בפרשתנו "והיה כאשר  ירים משה את ידיו וגבר ישראל, וכאשר יניח את ידו, וגבר עמלק" שואלים חכמים (במשנה ראש השנה):"וכי ידיו של משה עושות מלחמה? וכי ידיו של משה שוברות מלחמה?!  אלא בזמן שישראל  היו מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים"
אולי בא הדבר ללמדנו שאת מלחמה החשובה נגד העמלקיות שבתוכנו ובסביבתנו אין מנצחים עם הידיים, אלא באופן שבו אנחנו מסתכלים על עצמנו, ועל זולתנו במבט של ענווה ואהבה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם 
http://pinchaspeace.blogspot.com
 
 This week,the English "thought for Shabbat" is not identical to the Hebrew. 

Dear Family and Friends,
 
Maybe TuBiShvat reflects the first signs of spring, which sometimes are hard to detect. It's as if, when the Israelites came out of Egypt and stood in front of the Red Sea, only a minority saw the option of Liberation and Freedom.
Sometimes, a little light, if we pay attention to it and believe in its potential, even there is a lot of darkness around, will grow and have a cumulative inlfuence on our attitude and experience. 
It's all about being attentive enough to observe minor signs and have enough faith and patience to delay gratification and being able to appreciate processes of growth, even you the outcome isn't close.
Maybe the Renewal of Nature could be a source of inspiration and hope for a renewal of human spirit and empathy.
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie and Family
 

אין תגובות: