יום שישי, 31 בינואר 2014

המקדש שבתוכנו ובסביבתנו - The Sanctuary within ourselves and netween us and the Other

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, בפרשת תרומה, מתחילות הפרשות העוסקות במשכן, המקדש הזמני הנייד שהוקם במדבר.
המשכן והמקדש מעלים את שאלת האפשרות לצמצם את נוכחות האלהית, את השכינה לממדים אנושייים ואולי היא אתגר ליכולתנו לחוות רוחניות בתוכנו וביחסינו עם האחרים שבסביבתנו, לא בשמים.
בשת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

להרחבה ולהעמקה, אפשר לקרוא:
 

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom  and Hodesh Tov  to all,
Pinchas, Tzippie and Family

if you want to read more on this topic:

אין תגובות: